Bulk Wegen

·       WPL Industries BV ontwikkelde een serie oplossingen en producten voor het nauwkeurig wegen tijdens het verladen van materialen in bulk. Onze ongeëvenaarde meetmethode, een hoge snelheid met een hoog oplossend vermogen, neemt een gewichtsverandering direct waar.

Het toepassen van een kleine, discontinu de getransporteerde massa totaliserende, bunker biedt een flexibel systeem voor het laden of lossen van iedere hoeveelheid stortgoed, vanaf bijna nul tot oneindig. Het leent zich voor vrachtwagens, spoorwagons, zee-  en binnenvaartschepen. Wat een keer verladen is, valt niet dan tegen hoge kosten, opnieuw te bepalen. Vandaar dat zeer hoge eisen aan het totaliseren en opslaan van deze gegevens worden gesteld.

  • Product Characteristics
  • Typische voorbeelden zijn:

    ◦ mijnbouw producten, zoals bruinkool en zout
    ◦ graan en meelproducten
    ◦ granulaten
    ◦ meststoffen